• משפחות בריאות הנפש

מובילים שינוי בבריאות הנפש בקהילה

מאת: חגית רצון

אחראית תחום פיתוח הקשר עם גורמי שיקום עמותת משפחות בריאות הנפש


ביום שלישי 12.06.2019 נערך יום של מעגלי שיח באוניברסיטת חיפה שאורגן על ידי החברה לבריאות הנפש בקהילה והחוג לבריאות נפש קהילתית של אוניברסיטת חיפה.

היו 11 מעגלים בנושאים :

התמודדות עם משברים חריפים בקהילה, בין טיפול לשיקום. הטיפול הקיים במרפאות כיום , מקומם של בני המשפחה בטיפול, תחלואה כפולה של בריאות הנפש והתמכרות, פסיכותרפיה וטיפולים אחרים בקהילה, טיפול בילדים ונוער, פגיעות מיניות/טראומה, שילוב צרכני בריאות הנפש במערך האמבולטורי, נושאים שהרפורמה החריגה/ריבוי מוגבלויות, טכנולוגיה בבריאות הנפש בקהילה.

כל מעגל הונחה במשותף על ידי איש מקצוע ואיש עם ידע מניסיון.

הפסיכיאטר ד"ר אילן טל עזר בכישרון ונועם רב להנחות את היום המיוחד הזה.

אני הוזמנתי להנחות את מעגל השיח בנושא מקומם של בני המשפחה בטיפול, במשותף עם מיכל זעירי הכהן האחראית על תחום המשפחות במרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון.

כיוונתי את הווייז לאוניברסיטת חיפה ויצאתי לדרך שהמשכה עלה על כל דמיון. הגעתי לכביש בית אורן והתפתלתי עם הרכב במעלה הכרמל הטובל בחורש ירוק , באופק ניבט הים הכחול ואני התמוגגתי ממתנת בוקר נהדרת של הנוף המדהים .

כשהגעתי לאוניברסיטת חיפה שמחתי לגלות שהאולם היה מלא. הגיעו אנשים ממגוון הרחב של תחום בריאות הנפש: פסיכיאטרים וביניהם מנהל מרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, פסיכולוגים, אנשי שיקום וטיפול על כל גוניהם מבתי החולים ומהקהילה, נציגים מהעמותות השונות הקשורות לתחום בריאות הנפש ולאקטיביזם חברתי, מהסנגוריה הציבורית, מהאקדמיה, מתמודדים ובני משפחות.

בלטו בהיעדרותם נציגי קופות החולים שהוזמנו ולא מצאו לנכון להגיע.

הייתה אווירה טובה ותחושה של ביחד אך יחד עם זה התגנבה גם דאגה. איך הדיאלוגים התנהלו והאם נצליח ליצור חיבורים בין הגורמים והגישות השונות.

התחלנו את המעגל שלנו בסבב הכרות ושמחתי שיש בו קשת רחבה של משתתפים: פסיכיאטר, פסיכולוגים, אנשי שיקום וטיפול בתחום המתמודדים והמשפחות, מתמודדים ובני משפחה. כל אחד הציג את עצמו ואת האג'נדה איתה בא. הדיון התנהל בפתיחות רבה וברצון להקשיב וללמוד אחד מהשני. התפתח דיאלוג ממקום שוויוני ומכבד וכך בנינו ביחד חזון לעתיד. הרגשנו שהשיח במעגל העשיר אותנו בידע והבנה נוספים ומשמעותיים ויצר סוג של פריצת דרך. התחלה של שינוי בתפיסות השונות דרך החיבורים שנוצרו בשיח. הפסיכולוגים במעגל שלנו אף העלו רעיון לקיים מעגלי שיח בסגנון הזה במרכזים הרפואיים לבריאות הנפש.

בסיום היום הזה היה על כל מעגל להגיש בכתב סיכום של השיח שהיה בו והמארגנים ינסחו מתוך הסיכומים האלה דף עמדה שיופץ במטרה ליזום הקמת צוותים שיפעלו לקידום הנושאים בהם דנו.

ייצוג במוסדות: *מרכזי בריאות הנפש * שיקום בקהילה מצ"ב ייצוג במוסדות

12 views0 comments