• משפחות בריאות הנפש

ניוזלטר עמותת משפחות בריאות הנפש

Updated: Jun 29, 2020

שמחים לעדכן אתכם בעשיה של עמותת בריאות הנפש במחצית הראשונה של שנת 2019


עמותת משפחות בריאות הנפש קיימת כשלוש שנים, מה שהתחיל בקומץ של פעילים גדל להיות עמותה

של מעל ל 750 חברים רשומים. בתחילת 2019 היה ברור להנהלת העמותה שיש צורך לארגן ולמסד

מחדש את פעילות העמותה. דב פרל יועץ אסטרטגי התנדב ללוות את ההנהלה שקיימה מספר מפגשים,

בהם נדון המבנה הארגוני של העמותה ותהליכי העבודה בה. בעקבות הסדנה הוחלט על מבנה ארגוני

חדש ועל יציאה לפרויקט גיוס המונים כדי לעזור לעמותה להתמודד עם האתגר הכלכלי שבהפעלתה.

הוחלט לחדש את אתר העמותה, להגביר את פעילותנו בפייסבוק ולרכוש מערכת דיוור ישיר כדי לשמור

את הקשר עם חברי העמותה. הניוזלטר שלפניכם הוא חלק מהכיוון הזה של שיתוף כלל חברי העמותה

בעשיה למען משפחות בריאות הנפש.


להלן סקירה של האירועים והפעילויות שבהן היו מעורבים נציגי העמותה במהלך המחצית הראשונה

של השנה בתחום בריאות הנפש:


פסק דין חשוב בענייני מעמד המשפחות בוועדות פסיכיאטריות

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור של הסנגוריה הציבורית על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט ברלינר) שאישר את הארכת האשפוז הכפוי של מתמודד צעיר שהגיע לבית החולים עם התקף

פסיכוטי עקב שימוש בסמים. בית המשפט העליון (בהרכב של שלושה שופטים בראשות השופטת דפנה

ברק-ארז) ,החזיר את הדיון בנושא לוועדה והוסיף את הפסקה הבאה לגבי המשפחות:

"בשולי הדברים, אך לא בשוליים כלל ועיקר, אנו מוצאים לנכון להעיר במבט צופה פני עתיד כי יש מקום להפקת לקחים בכל הנוגע ליידוע הורים או קרובים באשר לקיום דיון בוועדה, כשהדגש מושם על יידוע באופן פורמלי, באופן שלא יותיר מקום לספק באשר למסרים או למידעים שנמסרו, ובכפוף לשיקולי פרטיות, חיסיון מידע רפואי ואילוצי זמנים. סמכויות של אשפוז כפוי הן סמכויות כבדות משקל שהשימוש בהן חייב להיות קפדני גם בכל הנוגע להיבטים הפרוצדורליים. לשיטתנו, אף ראוי שיהיו נהלים מסודרים וברורים בנושא".

זו פסיקה פורצת דרך בעניין מעמד המשפחות בדיוני הועדה הפסיכיאטרית. היא קובעת למעשה כי

המשפחה היא צד פורמלי לדיון של הועדה הפסיכיאטרית, כל זאת בכפוף להסתייגויות של שיקולי פרטיות

וחיסיון מידע. ברירת המחדל הופכת להיות שיתוף ויידוע של המשפחות ורק בנסיבות מיוחדות ניתן לסטות

מכך. עמותת משפחות בריאות הנפש הצטרפה להליך במעמד של ידידת בית המשפט והפסיקה הנ"ל

נמצאת בהלימה גמורה עם המסמך שהגשנו לבית המשפט. בו קבלנו על העדר כל התייחסות לעמדת

המשפחה והעדרן של חלופות לאשפוז הכפוי. חשוב מאד לציין כי ההתייחסות לנושא האשפוז הכפוי ולפסקי

הדין היא רבת פנים, וקיים אף בהנהלת העמותה ויכוח לגביה. בישיבת ההנהלה האחרונה סיכמנו כי נקיים

דיון נפרד ומעמיק יותר בנושאים אלו ובמשמעותם לגבי התנהגות העמותה.


מספר מחשבות ותובנות על ליווי משפחות / ירון שלג – מלווה משפחות.

לפני כשלוש שנים, לאחר שסיימתי קורס ראשון מסוגו מטעם העמותה שנועד לתת לחבריה הכוונה כללית

למטרות העמותה ויעדיה, הצטרפתי ל"צוות לווי המשפחות" שמרוכז במסירות ראויה לכל הערכה ע"י

יעלה שקד חברת צוות ניהול העמותה. היה ברור לכולנו בצוות הליווי שבראשותה שמדובר במשימה לא

פשוטה, מאתגרת שמתלווה לה תחושה שאנחנו עוסקים בעצם ב"דיני נפשות".


זכור לי דיון שהתנהל באחת מפגישותינו הראשונות ובו הביעו מספר משתתפים את משאלתם לדחות את

תחילת הליווי כדי ללמוד עוד ועוד היבטים של הנושא, וזאת עד שנרגיש שאנחנו בשלים לאתגר.

ביקשתי את רשות הדיבור והבעתי דעתי שמדובר בנושא כה חשוב ומורכב ושלדעתי "אין מצב" שנחוש אי

פעם שניסיוננו מספיק, ושלדעתי עלינו "לקפוץ למים", להתחיל את הליווי ושאת בקיאותנו בנושא נוכל

להשיג רק תוך כדי הליווי עצמו. ואכן כך עשינו.


מאז ועד היום ליוויתי ברמות שונות של מעורבות כעשר משפחות. הנושאים שבהם ניסיתי לסייע היו: סיוע

בהשגת סל שיקום בנסיבות שונות, קידום הטיפול בתחלואה כפולה, סיוע להורים שיקירם מסרב כבר

שנים לראות אותם ועוד.

חלק מהליוויים התמצה בשיחת טלפון שלי אל ה" משפחתן" 1] שבמהלכה נתתי לו להבין שהוא חופשי

לפנות אלי ואנסה לסייע לו. חלקם חזרו אלי וחלקם לא, ולדעתי אל לנו להמעיט בחשיבותה של עצם

הידיעה של המשפחתן, שיש לו למי לפנות.


חלק מאלו שחזרו, כך התברר לי מהבנת "שפת הגוף" של שיחתנו, כל שהיו זקוקים לו היה אוזן קשבת,

או אז הפסקתי להתיימר לפתור להם בעיות ועברתי ל"מוד" של הקשבה ועידוד בלבד.

ולבסוף, תמיד "הטרידה" אותי השאלה מה נותן לנו את הלגיטימציה לפעול? הרי כבר בשיחתנו הראשונה

אנו מקפידים לציין ש:"איננו לא פסיכיאטרים, לא רופאים, ולא עובדים סוציאליים וגורמי טיפול אחרים".

היום אני יכול להגיד בלב שלם, עוצמתנו דווקא בכך שאיננו מזוהים עם אותן פרופסיות שמהן )בצדק או

לא(, המשפחות כבר התייאשו ואיבדו את אמונם. היותנו משפחתנים בעצמנו, המכירים את המציאות

היומיומית של התמודדות המשפחות מתוך חיינו, יוצרת את האמון שהוא הנכס החשוב ביותר שיש לנו,

ועליו עלינו לשמור מכל משמר.ייצוג המשפחות בגופי הטיפול בבריאות הנפש

מרכז בריאות הנפש גהה- אל גדי רוזנטל, יו"ר משותף של העמותה והנציג הקבוע של העמותה בהנהלת

מרכז בריאות הנפש גהה, חברו שתי חברות ההנהלה חגית רצון ושפרה קצמן למפגש שולחנות עגולים

שדן בנושא מכלול ההשפעות והקשרים בין האשפוז מראשיתו ושלביו השונים לבין השיקום בקהילה -

הרצף הטיפולי. את הארוע ארגנו משרד הבריאות, קופ"ח כללית וגהה.

מרכז בריאות הנפש שלוותה- הנהלת בית החולים יחד עם מית"ל (מרכז התמיכה למשפחות) ארגנו

מפגש של חצי יום בו נכחו נציגים מבית החולים, נציגי המשפחות, נציגים של גורמים מטפלים בקהילה ,

משרד הבריאות ועוד. מטרת המפגש הייתה יצירת דו שיח והבנה משותפת של צרכי משפחות

המתמודדים. את העמותה ייצגה במפגש נציגתנו בהנהלת בית החולים וחברת הנהלת העמותה הגב'

שפרה קצמן. הפורום התחלק לקבוצות קטנות שקיימו דיון על המצב והמלצות לכל אחת

מהאגפים/מחלקות של בית החולים :מיון ,מחלקות, מרפאות, שחרור לקהילה, והמשך טיפול בקהילה. כל

אחת מהקבוצות הציגה בסיום היום את המסקנות וההמלצות לכלל הפורום כולל מנהל בית החולים.

אחד המסרים החשובים היה שחשוב לשמר את הדיאלוג וההבנה בין הגורמים לצורך שיתוף פעולה פורה

ביניהם. הנהלת בית החולים הצהירה שיהיה המשך למפגש בעקבות ההמלצות שנאספו.

מרכז בריאות הנפש שער מנשה- בהמשך לפגישה עם הנהלת בית החולים אליה הוזמנו יו"ר העמותה

מר גדי רוזנטל וחברת ההנהלה הגב' שפרה קצמן, השתתפה שפרה בפגישה עם פורום הורים במרכז

המשפחות בבית החולים שער מנשה. הפורום הוא קבוצת תמיכה של הורים שנפגשת כבר יותר מעשר

שנים. הקבוצה מאד מגובשת כקבוצת תמיכה וגם כגורם מייעץ לבית החולים המשפיע על ההתנהלות בו.

שפרה הציגה לפורום את העמותה והציעה להם למסד את הקשר בין העמותה והפורום.

מחוז דן פ"ת בקופ"ח כללית- מזה זמן אנו מקדישים מאמצים, בריכוזה של חברת ההנהלה אסנת

פנחסי, בניסיונות להידוק הקשרים עם קופות החולים, אשר מאז הרפורמה בבריאות הנפש ב-2015 הפכו

לגורם מרכזי ומשפיע מאד. אנו נתקלים בקשיים רבים. לאחרונה התקיים מפגש אצל מנהלת השרות

הסוציאלי של הקופה במחוז דן פ"ת בהשתתפות מנהלת הסיעוד במרפאת בריאות הנפש המחוזית של

הכללית. סוכם כי נציגות העמותה תבקר במקום מתוך מגמה לשבץ אותנו בצוות ההיגוי והאסטרטגיה של

המרפאה המחוזית.


השתתפות בצוותים של משרד הבריאות להיגוי מדיניות בתחום בריאות הנפש-


בתחילת 2019 הקים משרד הבריאות שישה צוותי חשיבה על נושאי מדיניות בתחום בריאות הנפש. בצוותים שובצו נציגי העמותות. מאיתנו נכללה יו"ר העמותה (משותף) הגב' חגית גור זיו בצוות בנושא ריבוי מוגבלויות ויו"ר

העמותה (משותף) מר גדי רוזנטל בצוות על בתי החולים.

הצוות שדן בבתי החולים הגיש למשרד דו"ח מסכם. הצוות רוכז ע"י פרופ' זאב קפלן, מנהל מרכז בריאות

הנפש בבאר שבע ויו"ר הועדה הלאומית לבריאות הנפש (בה יש לנו נציג). כלל מספר מנהלים כלליים

ומנהלים אדמיניסטרטיביים ממספר מרכזים של בריאות הנפש. כתוצאה מהשתתפותנו נכללו כל הסעיפים

שבקשנו בנושאים הנוגעים ישירות למשפחות, בכלל זה הקמת מרכזי משפחות בבתי החולים וייצוג

בפורומים שונים. כמו כן במסמך באה לידי ביטוי הגישה הכללית שלנו כולל התייחסות מפורשת לחלופות

האשפוז. בשלב זה, לפחות עד לאחר התייצבות הנהלת המשרד לאחר הבחירות, אין המשך לעבודת

הצוותים. כמו כן חשוב לציין שהצוותים לא טיפלו במשמעויות התקציביות, ולפיכך חשיבותם די מוגבלת.

כנס של ידיד נפש- ״מה, באמת? לא ידעתי. גם זה מגיע לנו? איך משיגים את זה?". אלו רק מקצת

מהשאלות שעלו במסגרת מעגלי שיח שנערכו בכנס משפחות שהתקיים באמצע חודש יוני השנה, ביוזמה

ובארגון של עמותת ״ידיד נפש״, המעניקה שרותי דיור נתמך לזכאי סל השיקום של משרד הבריאות.

במעגל השיח אותו הנחו במשותף עו״ד מיכל וולדיגר, חברתנו בהנהלת עמותת ”משפחות בריאות הנפש״

והגב׳ אליז בנרויו, מנהלת תחום הכשרות ופרויקטים בידיד נפש. השתתפו גם בני משפחה שזה הוא להם

הכנס הראשון. זו הייתה הפעם שבה גילו לראשונה את מרכזי המשפחות והעזרה הענקית שהם מעניקים.

"פתאום יש עם מי לחלוק את הקושי והבדידות במאבק המתמשך לקבל סיוע", הם אמרו. מה שבלט

במיוחד הוא הצורך של המשפחות במידע וסיוע במימוש הזכויות.

כמה וכמה הרצאות היו בכנס, כולן טובות ומעניינות. מיכל, כיו"ר ארגון אמונת"כ ארגון משפחות נפגעי

תחלואה כפולה[ פנתה לזו של ד"ר איתי בסר, פסיכיאטר ומנהל מרפאת מבוגרים במרכז לבריאות הנפש

בבאר שבע, ונושאה "תחלואה כפולה-אתגרים וטיפול". תחלואה כפולה משמעה אדם המתמודד הן עם

הפרעה סוציו פסיכיאטרית )"מחלת נפש"( והן עם מחלת ההתמכרות לחומרים משני תודעה כמו סמים

ואלכוהול. מיכל פתחה את ההרצאה עם כמה מילים על הארגון שנותן, בין היתר, ליווי ותמיכה טלפונית לבני

המשפחה. ההרצאה הייתה חשובה ועניינית ונתנה אופק ותקווה. אומנם "אין קיצורי דרך למקומות אליהם

שווה להגיע" אמר ד"ר בסר, אבל בהחלט אפשר להגיע!


"שוברים את הסטיגמה״


חברת הנהלת העמותה הגב' חגית רצון השתתפה ביום העיון "שוברים את הסטיגמה", שהתקיים בעיריית

טייבה. את יום העיון יזמו עו״ס ליית׳ ג‘יוסי מנהל מרכז הייעוץ למשפחות בתחום בריאות הנפש - משולש

דרומי ואנשי הצוות שלו. באולם גדול עם כיבוד ברוחב לב וקבלת פנים חמה ישבו אנשי מקצוע, ערבים

ויהודים לדון בסוגיה מורכבת זו. בין המשתתפים היו דינה ברק, מנהלת בתחום משפחות במשרד הבריאות,

טובה בניאל, מנהלת שיקום, מחוז מרכז צפון של משרד הבריאות, ת׳איר מסאלחה - מנהל מקצועי למרכזי

הייעוץ, חברת אומנות השיקום. בקהל נכחו בני משפחות של מתמודדים, מתמודדים מהמגזר הערבי

ומטפלים ובעלי עניין מרחבי הארץ. הדיונים התקיימו בערבית וניתנה אפשרות להשתמש באוזניות עם

תרגום סימולטני לעברית.


יום עיון בנושא "דיאלוג הפתוח ישראל "- ביום 1 ליולי 2019 התקיים במרכז לבריאות הנפש "לב

השרון" יום עיון בנושא הדיאלוג הפתוח. יום העיון אורגן ע"י "משפחה שבלב" שהיא חלק ממרכז לבריאות

הנפש לב השרון ומיל"ם נתניה. ביום נכחו כ-150 איש בהם מתמודדים בנימשפחה ואנשי

מקצוע. את העמותה ייצגו חברי ההנהלה הגב' חגית רצון, עו״ד מיכל וולדיגר ומר סטפן קליינמן הנציג

הקבוע של העמותה בהנהלת בית החולים "לב השרון". חגית וסטפן אף לקחו חלק פעיל בארגון יום העיון.

ביום התקיימו מעגלי שיח שחולקו לפי חלוקה של מחלקות בית החולים, נציגי העמותה היו שותפים

בהנחיית חלק מהמעגלים. בין הנושאים שנדונו במעגלים היו: תחלואה כפולה, מרפאות חוץ, מחלקות

אשפוז , אשפוז יום ומיון. החשיבות של יום העיון הוא בהתמקדותו בנושאים שמשפעים על רווחת

המשפחות ובבחירת הנושא "דיאלוג פתוח". הנכם מוזמנים לקרוא עוד על השיטה בקישור הבא

ריענון וחידוש אתר העמותה - כחלק מהרצון לחדש ולהעמיק את הקשר עם חברי העמותה, החליטה

ההנהלה שחשוב ומהותי לחדש ולעדכן את אתר העמותה. אנו מחפשים מתנדב שייקח על עצמו

אחריות על התחזוקה, עדכון והכנסת תכנים שוטפת לאתר בשנה הקרובה. למעוניינים נא לפנות

במייל ליעלה שקד - com.gmail@yeelashaked. שימו לב, מי שיקבל על עצמו תפקיד זה, יזכה

בתמורה להכשרה בכלי העיצוב של חברת WIX חינם בתרומתה של WIX למען הטמעת ותחזוקת אתר

העמותה. האתר המחודש צפוי לעלות בקרוב לאוויר!


רוצים לשמור על קשר ולהתעדכן בנושאים הקשורים לבריאות הנפש עד לניוזלטר הבא?

היכנסו לדף ה Facebook של "משפחות בריאות הנפש ", בדף הפייסבוק אנו מפרסמים לפחות פעם

בשבוע פוסט ייחודי בנושאים הרלוונטיים לבריאות הנפש. לעיתים קרובות אנו מתייחסים

לאירועים עכשוויים בתחום. כמו כן אנו מיידעים על פעילויות ואירועים שלנו ושל אחרים, ומקדמים פוסטים

חשובים שפרסמו ע"י עמותות, אנשים וגופים שקשורים לתחום.מוזמנים לשתף ולספר לנו מה מעסיק

אתכם בתחום בריאות הנפש, לשאול שאלות ולבקש עזרה על ידי פניה דרך הMessenger . ראו דוגמא

לפוסט בנושא צוותי משבר, לחצו כאן

מזמינים את כולם לקחת חלק בפעילות ה Facebook של עמותת בריאות הנפש

להתראות בניוזלטר הבא.....
1 ]איש משפחה שרואה עצמו מחויב לדאוג למתמודד ולפעול לרווחתו

העמותה נוהגת לשלוח מעת לעת דיוור, אנו מניחים שאתה מסכים לכך. במידה ואינך מעוניין תוכל להסיר

עצמך מרשימת הדיוור בעזרת כפתור עזיבת חשבון.

63 views1 comment

Recent Posts

See All