top of page
Audience and Lecturer

חלונות לנפש -
מעגלי שיח מקוונים

​"חלונות לנפש - מפגשי שיח מקוונים", הינו מיזם ייחודי, המעניק למשפחות בריאות הנפש מרחב למפגש עם בני משפחה נוספים ומקום בטוח לקבלת מידע רלוונטי, תמיכה וכלים מעשיים.
בדרך זו, מעשירים בני המשפחה את ארגז הכלים המעשי והרגשי שלהן וכך מקלים על ההתמודדויות היומיומיות אותן הן חוות.  


השיח במפגשים מתמקד במגוון נושאים הנוגעים למעגל החיים של המשפחות כגון:
"כל אתגר הוא מתנה והזדמנות", "חשיבות הקשר בין המשפחה לבין המתמודד בתקופת האשפוז", "חופש הפרט אל מול לקיחת אחריות", "זכויות המתמודדים ובני משפחותיהם", "התמודדות משפחתית עם חוסר היענות לטיפול בתחום בריאות הנפש״ ועוד...

 

בחלקו הראשון של המפגש מציג האורח המשתף את הנושא באופן מרחיב ומעמיק ולאחריו מתנהל מעגל שיח קבוצתי בו חברי הקהילה מוזמנים לשאול, להקשיב ולשתף על ליבם. 

חשוב לציין! המפגשים מתנהלים תחת כללי אתיקה מקצועית וכל הנאמר בהם נשמר בסודיות מוחלטת. המפגשים אינם מוקלטים ומצולמים.
 
המפגשים מתקיימים אחת לחודש ביום שלישי בין השעות 19:30-21:30 בזום.
* תאריך מדויק נשלח לכלל חברי הקהילה טרום מפגש. 

 

נשמח מאוד לראותכם.
 

bottom of page